side-area-logo
Fizjoterapia sportowców

Rehabilitacja w sporcie ma na celu poprawę stanu zdrowia zarówno w amatorskich jak i profesjonalnie uprawianych dyscyplinach sportowych. Chodzi również o wszystkie inne wykonywane aktywności fizyczne podejmowane mniej lub bardziej regularnie.

Więcej
Rejestracja

664 664 045

 

Reha Centrum – Zapraszamy

Metody rehabilitacyjne

Neurofizjologiczna metoda, która proponuje ćwiczenia wykorzystujące ruchy naturalne, przebiegające trójpłaszczyznowo, zbliżone do aktywności dnia codziennego.

Terapia manualna według Szkoły Niemieckiej zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń strukturalnych narządu ruchu.

Metoda terapii manualnej służąca diagnozie i leczeniu dysfunkcji narządu ruchu, którą cechuje m.in. unikanie i minimalizowanie bólu.

Zajmuje się ograniczeniami zakresu ruchu i bólem w stawach, który najczęściej spowodowany jest nieprawidłowym ustawieniem sąsiadujących ze sobą powierzchni stawowych.

Za podstawę leczenia uznawał dokładne diagnozowanie (szczegółowe zapoznanie się z problemami pacjenta).

Opiera się na stosowaniu środków mechanicznych, które wpływają na poprawę mechaniki kręgosłupa lub stawów i tkanek okołostawowych kończyn.

Metoda NDT Bobath czyli neurorozwojowe usprawnianie jest oparta na dowodach medycznych w dziedzinie neurofizjologii i neuropatologii.

Termin integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory.

Polega na oklejaniu wybranych fragmentów ciała specjalistycznymi plastrami.

Fizjoterapia
dorosłych

Rehabilitacja jest często jedyną szansą na przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej u pacjentów urazowych, z przewlekłymi schorzeniami układu ruchu oraz neurologicznymi.

Więcej
Fizjoterapia
dzieci

Rehabilitacja dzieci zajmuje się diagnostyką wad postawy oraz zaburzeniami rozwoju. Do zaburzeń rozwojowych niemowląt i małych dzieci zalicza się najczęściej: obniżone lub zwiększone napięcie mięśniowe, kręcz szyi.

Więcej
Fizjoterapia
sportowców

Rehabilitacja w sporcie ma na celu poprawę stanu zdrowia zarówno w amatorskich jak i profesjonalnie uprawianych dyscyplinach sportowych. Chodzi również o wszystkie inne wykonywane aktywności fizyczne.

Więcej
O Nas
Sprawdź nasze
metody rehabilitacyjne
Więcej
Polecenia