side-area-logo

Fizjoterapia sportowców

Fizjoterapia sportowców

Rehabilitacja w sporcie ma na celu poprawę stanu zdrowia zarówno w amatorskich jak i profesjonalnie uprawianych dyscyplinach sportowych. Chodzi również o wszystkie inne wykonywane aktywności fizyczne podejmowane mniej lub bardziej regularnie.

Patrząc z punktu widzenia Medycyny Sportowej nie są w sporcie problemem urazy nagłe będące zazwyczaj skutkiem nieszczęśliwego zbiegu przypadków czy też zaburzenia biomechaniczne będące efektem niedoskonałości anatomicznych, lecz urazy wynikające z sumowania się mikrourazów które prowadzą do uszkodzenia tkanek.

Wnikliwa diagnoza wykorzystująca specjalistyczne testy oraz szczegółowy wywiad pozwala na dotarcie do źródła problemu, wyeliminowanie go oraz udzielenie porad zapobiegającym urazom.

Sport stawia przed człowiekiem duże wyzwania dla organizmu i jest mocno urazowy. Dziedziną fizjoterapii, która zajmuje się problemami sportowców, zarówno zawodowych, jak i amatorów jest fizjoterapia sportowa. W sporcie największym problemem nie są urazy nagłe, lecz urazy wynikające z sumowania się mikrourazów które prowadzą do uszkodzenia tkanek.

Specyfika tej dziedziny rehabilitacji polega na tym, że fizjoterapeuta musi dostosować terapię nie tylko do urazu jakiego doznał pacjent, ale uwzględnić sport, jaki uprawia oraz czas w jakim sportowiec chce przygotować się do kolejnego sezonu, startu.